Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

29.11.2022

Rikłesty, wnioski, taski, tudusy

Rikłesty, wnioski, zlecenia, tudusy, taski… nieważne jak zwane, stanowią nieodłączny i pożądany składnik funkcjonowania każdej organizacji. No bo transakcje mamy w ERP, HRM, FK, itd. Rzeczone rikłesty i im podobne w…no właśnie gdzie? Potrafią być w mailach, kalendarzach, teamsach, excelach i pewnie jeszcze w stu innych miejscach, o których nie mam pojęcia. Czasami dotyczą głupot, np. zrobienia zdjęcia produktu na stronę, zdjęcia pracownika do Intranetu czy odnowienia zapasu wizytówek; inne, rzeczy poważniejszych typu zmiany etykiety czy wprowadzenia działania naprawczego; aż po ważne typu wykonanie i zapisanie badania jakościowego czy akceptacji wycen ofertowych…

Problem klienta 😬 duża liczba narzędzi do planowania i egzekwowania zadań, rozproszenie danych, ryzyko przeoczenia istotnych zadań do wykonania, brak możliwości kontrolowania i egzekwowania zadań, żadna transparentność realizacji zadań, nieokreślona odpowiedzialność za wykonanie zadań.

Potrzeba klienta 🤔 bieżące monitorowanie realizowalności zadań, ustalenie odpowiedzialności wykonawczej, zwiększenie terminowości wykonania zadań, zmniejszenie liczby narzędzi i scentralizowanie źródeł danych, ustandaryzowanie zachowań i wykorzystywanych narzędzi.

Rozwiązanie ❗🤩 uruchomienie aplikacji #Qalcwise do wnioskowania i realizowania zadań.

Cechy aplikacji 🔍😍

• wprowadzanie rikłestów, wniosków, zleceń, tasków…

• wybór pracownika lub grup pracowniczych (zespołów), do których są kierowane,

• definiowanie planowanych i rejestrowanie rzeczywistych terminów realizacji,

• podpinanie klientów, dostawców, indeksów, projektów, MPK, załączników typu dokumenty czy zdjęcia,

• określanie priorytetów,

• bieżące monitorowanie realizacji zadań wg statusów (wykresy, tabele, KPI, dashboardy),

• obsługa z komputera lub urządzenia mobilnego,

• obsługa wielu języków w zależności od języka zalogowanego pracownika.

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰

• transparentność,

• podniesienie terminowości realizacji zadań,

• obniżenie ryzyka przeoczenia ważnych zadań,

• włączenie jakości i terminowości realizacji zadań jako składnika premiowego.

Aplikacja jest bardzo prosta i przyjazna w obsłudze.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.