Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

02.01.2023

BHP

BHP to taki obszar biznesowy, który stoi gdzieś na szarym końcu priorytetów automatyzacji, czy digitalizacji. To przykład procesu, gdzie jego właściciele, godząc się z losem, nauczyli się jakoś radzić to excelem, to wordem, a to tonami papieru w segregatorach. Na szczęście są jeszcze i tacy, którzy postanowili powalczyć o odrobinę nowoczesności. Postawili na nowoczesny system do obsługi procesów BHP (niesłusznie sprowadzanych tylko do szkoleń), w tym m.in. do audytów stanu BHP, obsługi zgłoszeń wypadków przy pracy, pomiarów środowiska pracy, oceny ryzyka zawodowego, szkoleń wstępnych i okresowych, środków higieny osobistej i odzieży roboczej.

Problem klienta 😬 uciążliwość i niska efektywność obsługi procesów BHP oraz raportowania, rozproszenie danych i dokumentacji, „papermore” zamiast „paperless”.

Potrzeba klienta 🤔 przeniesienie obsługi procesów BHP do systemu informatycznego, wprowadzenie automatyzacji czynności, zwiększenie transparentności i dostępu do danych, paperless, raportowanie na jeden przycisk, repozytorium dokumentów.

Rozwiązanie ❗🤩 uruchomienie systemu do obsługi BHP, dostępnego z każdego miejsca i w dowolnym czasie (rozwiązanie chmurowe, z przeglądarki) oraz z dowolnego urządzenia, z gwarancją wysokiego bezpieczeństwa dostępu do danych wyłącznie przez uprawnionych użytkowników.

Cechy systemu 🔍😍

• planowanie i rejestrowanie wyników audytów stanu BHP wraz z archiwizowaniem dokumentacji

• obsługa zgłoszeń wypadków przy pracy, tworzenie protokołów powypadkowych, przekazywanie do ZUS, naliczanie zasiłku, obsługa poleceń powypadkowych,

• wykonywanie pomiarów środowiska pracy wraz ze sprawozdaniami, aktualizacją ryzyka zawodowego, potwierdzaniem przez pracowników, informowaniu o wynikach pomiarów,

planowanie poprawy warunków, • tworzenie charakterystyk stanowiska pracy,

• obsługa i raportowanie wyników szkoleń BHP,

• obsługa zasobów higieny osobistej i odzieży roboczej,

• raportowanie, np. roczne analizy stanu BHP.

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰

• dane w jednym miejscu,

• kontrola i zarządzanie dostępem do danych,

• repozytorium dokumentów,

• zwiększenie efektywności obsługi procesów i skrócenie czasu dostępu do danych,

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.