Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Przykładowe aplikacje informatyczne na platformie Qalcwise

aplikacja do rekrutacji | preboarding | onboarding | offboarding | aplikacja do zarzadzania szkoleniami | aplikacja do urlopów | aplikacja do budżetowania | program sugestii pracowniczych | kalkulator ZFŚS | program do delegacji | certyfikaty UDT | portal HRM | portal pracowniczy | program do umów zleceń | szkolenia stanowiskowe | legalizacja pracowników

Finanse i księgowość

Ikona sprzedaż i marketing

Przykładowe aplikacje informatyczne na platformie Qalcwise

program do delegacji | program do rozliczania delegacji | aplikacja do rozliczania delegacji, program do rozliczania delegacji zagranicznych | workflow faktur | rejestr faktur przychodzących | rejestrowanie faktur | rejestracja faktur przychodzących | rejestrowanie wydatków | budżetowanie | wnioski inwestycyjne | program do środków trwałych | program do generowania OT

Sprzedaż i marketing

Ikona sprzedaż i marketing

Przykładowe aplikacje informatyczne na platformie Qalcwise

portal klienta |program do ofertowania | aplikacja mobilna CRM | program do ankietowania | system CRM dla małej firmy | aplikacja CRM | CRM w chmurze | CRM apps | kalkulator prowizji handlowców | aplikacje do reklamacji | aplikacja do wniosków na akceptację ceny sprzedaży

Zakupy i zaopatrzenie

Ikona sprzedaż i marketing

Przykładowe aplikacje informatyczne na platformie Qalcwise

portal dostawcy | rejestr umów | program do umów | rejestr faktur zakupu | obsługa wniosków zakupu | zapotrzebowania zakupu | obsługa wniosków zakupu | generowanie zamówień zakupów | programy workflow | aplikacje do umów

Zarządzanie projektami

Ikona sprzedaż i marketing

Przykładowe aplikacje informatyczne na platformie Qalcwise

projekty marketingowe | budżetowanie projektów | projekty developerskie | zarządzanie podwykonawcami | planowanie zadań i zasobów | rejestrowanie czasu i zużycia zasobów | projekty inwestycyjne | projekty budowlane | aplikacja do zarządzania projektem | polski program do zarządzania projektami

Usługi i serwis

Ikona zarządzanie projektami

Przykładowe aplikacje informatyczne na platformie Qalcwise

program do reklamacji | program do obsługi reklamacji | program do ofertowania usług | program do reklamacji | program do zleceń serwisowych | program do zgłoszeń serwisowych | aplikacja do rejestrowania serwisu | program do serwisu

Administracja i zarządzanie majątkiem

Ikona zarządzanie projektami

Przykładowe aplikacje informatyczne na platformie Qalcwise

program do obiegu dokumentów | program do elektronicznego obiegu dokumentów | program do inwentaryzacji środków trwałych | program do zarządzania majątkiem | program do inwentaryzacji wyposażenia | program do obsługi parkingu | oprogramowanie do obiegu dokumentów | program workflow | aplikacja do rezerwowania zasobów

IT

Ikona zarządzanie projektami

Przykładowe aplikacje informatyczne na platformie Qalcwise

program do ewidencji sprzętu | program do zarządzania licencjami | aplikacje do wniosków na sprzęt IT | program do wniosków na udzielenie dostępu do zasobów IT | aplikacje na wnioski na wymianę zużytego sprzętu IT | apka do inwentaryzacji sprzętu IT | aplikacja do rejestrowania czasu i zasobów do obsługi zgłoszenia IT

Organizacja i zarządzanie

Ikona zarządzanie projektami

Przykładowe aplikacje informatyczne na platformie Qalcwise

program do ewidencji czasu pracy pracowników | program do rozliczania czasu pracy | program do audytu | program do generowania umów | program do planowania czasu pracy | program do planowania pracy | programy do rozliczania czasu pracy | program do planowania pracy pracowników | aplikacje do raportowania | kalkulator KPI | kokpity menedżerskie | dashboard

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.