Program do ewidencji sprzętu, program do zarządzania licencjami, aplikacja do wniosków na sprzęt IT, program do wniosków na udzielenie dostępu do zasobów IT, aplikacje na wnioski na wymianę zużytego sprzętu IT, apka do inwentaryzacji sprzętu IT, aplikacja do rejestrowania czasu i zasobów do obsługi zgłoszenia IT - to tylko wybrane przykłady aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników Qalcwise.

Każda aplikacja do ewidencji sprzętu IT odpowiada w 100% indywidualnym potrzebom użytkowników. Średni czas przygotowania i uruchomienia aplikacji wynosi do 4 tygodni.

Każdy program do ewidencji sprzętu na platformie Qalcwise może być dostępny zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i dowolnym urządzeniu mobilnym. Do obsługi aplikacji potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Aplikacji nie instaluje się na urządzeniach.

Wszystkie programy do ewidencji sprzętu IT mogą wymieniać dane z innymi systemami poprzez mechanizmy integracyjne lub wymiany plików.

ZOBACZ Z JAKICH APLIKACJI KORZYSTAJĄ UŻYTKOWNICY QALCWISE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI IT

IT

Ikona sprzedaż i marketing

Obsługa zgłoszeń do IT

Rejestrowanie zgłoszenia przez pracownika z dowolnego urządzenia; przypisywanie cech zgłoszenia np. incydent, rozwój, dostęp do oprogramowania, uprawnienia; przypisywanie urządzenia, oprogramowania, aplikacji; dostęp pracownika do statusu zgłoszenia; przypinanie zdjęć i plików; pulpit pracownika IT, w tym widok zgłoszeń, podział i analityka zgłoszeń, źródło i cechy zgłoszeń; odrzucanie, akceptowanie zgłoszeń; przekształcanie w zlecenia serwisowe; automatyczne/ręczne wysyłanie zamówień do dostawców; raportowanie i analityka, w tym KPI.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

IT

Ikona sprzedaż i marketing

Rozwój oprogramowania

Definiowanie projektów IT; definiowanie struktury projektów IT; definiowanie czasów trwania zadań i czynności oraz członków zespołów projektowych; przypisywanie budżetów projektowych; automatyczna dystrybucja zadań projektowych; zgłaszanie komentarzy i wniosków; praca zespołowa; rejestrowanie wykonanych czynności i zadań; rejestrowanie czasów i kosztów na czynność czy zadanie; bieżący dostęp do stanu zaawansowania projektu rozwoju oprogramowania; planowanie i realizowanie spotkań; przypinanie plików; raportowanie i analityka, w tym KPI

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

IT

Ikona sprzedaż i marketing

Aplikacja do wniosków na sprzęt IT

Składanie wniosków na sprzęt teleinformatyczny; automatyczna dystrybucja wniosku do upoważnionej osoby (osób); obsługa kompletacji sprzętu IT na wniosek; wydawanie sprzętu tymczasowego; uzupełnianie wniosków o numery zamówień, faktur, nr seryjnych; drukowanie protokołów zdawczo - odbiorczych; wydawanie sprzętu użytkownikom; tworzenie dokumentów OT na środki trwałe; generowanie danych do tworzenia kartoteki śr. trwałych w ERP; workflow; powiadomienia mailowe; analityki i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.