Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

07.11.2022

Laboratoria

Działanie laboratoriów w przedsiębiorstwie produkcyjnym to nie jest temat przesadnie „medialny”. Jednak wyprodukowanie określonych wyrobów, zmiany konstrukcyjno – technologiczne, analizy jakościowe dla celów KJ, czy tworzenie prototypów nie byłyby możliwe bez ich udziału. Niestety procesy realizowane na styku biznes – laboratoria czy w samych w laboratoriach nie mieszczą się w standardowych systemach biznesowych, dlatego przedsiębiorstwa radzą sobie, korzystając z rozwiązań typu Excel, Outlook, Teams, SharePoint, dyski sieciowe, itd. To dziwne, bo laboratoria to istotne miejsca w cyklu rozwoju produktu, w których działa wiele, często kosztownych procesów, np. obsługa zleceń testów, zakupy materiałów, stany magazynowe, utylizacja próbek, czy planowanie testów, a także wytwarza się wiele rodzajów dokumentacji, np. raporty i rejestry wyników z testów.

Problem klienta 😬 „szara strefa” w cyklu życia produktu wynikająca ze sposobów i form zleceń testów, trudności w obsłudze zleceń, braku planowania testów w zależności od dostępności zasobów, wysokich kosztów zużycia materiałów, trudności w wyszukiwaniu wyników testów i konieczność niepotrzebnego powtarzania, braku raportowania, ewidencjonowania kosztów na poziomie wydziału.

Potrzeba klienta 🤔 obniżenie kosztów funkcjonowania laboratoriów, podniesienie efektywności procesów i ogólnej sprawności ich funkcjonowania oraz bieżące monitorowanie podstawowych wskaźników efektywności.

Rozwiązanie ❗🤩 stworzenie aplikacji usprawniających komunikację laboratoriów z biznesem i automatyzujących procesy wewnętrzne oraz tworzących, przechowujących oraz raportujących wyniki testów w dowolnych wymiarach.

Cechy rozwiązania 🔍😍

• tworzenie i obsługa zleceń testów dla różnych potrzeb i dla różnych poziomów BOM/receptury,

• harmonogramowanie zleceń testów w oparciu o odstępne zasoby,

• tworzenie i przetwarzanie ewidencji urządzeń i wyposażania laboratoriów,

• tworzenie, przetwarzanie oraz wyszukiwanie wyników testów,

• obsługa transakcji i stanów magazynowych,

• alokowanie kosztów czasu pracy, zużytych materiałów i urządzeń do zleceń testów,

• automatyczna informacja zwrotna z wynikami testów dla zlecających,

• statusowanie zleceń testów,

• zaawansowanej raportowanie.

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰

• centralne miejsce i sposób zarządzania pracą laboratoriów,

• analityka rachunku kosztów,

• bieżący i współdzielony dostęp do wyników testów dla biznesu

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.