Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

24.10.2022

Macierz kompetencji

Macierz kompetencji w firmie produkcyjnej. Temat na ogół kojarzony z przypisaniem pracownikowi kompetencji do realizacji określonych czynności na określonych stanowiskach roboczych. W skutek czego w planowaniu produkcji: nie ma kompetencji dostępnych (zasób organiczny) - nie ma realizacji zlecenia produkcyjnego (pozostaje alternatywny routing lub przeplanowanie zleceń). Ale ja o czymś innym, tj. macierzy umożliwiającej zdefiniowanie przy pracowniku jego wydajności – wg gradacji wskaźnikowej na stanowisku i jakości – wg wskaźnika najniższych odpadów oraz automatycznie (algorytm) przypisującej „najlepszy profil” pracownika do określonego stanowiska i dodatkowo wysyłającej mu na telefon komórkowy informacji do jakiego stanowiska powinien się zalogować.

Problem klienta 😬 przypisywanie do stanowisk roboczych pracowników wg dostępności (co skutkowało niższą wydajnością linii produkcyjnych), a nie kompetencji mierzonych poziomem wydajności i jakości z powodu braku funkcji w systemie ERP / MES (zmiana wymagałaby bardzo kosztownej modyfikacji).

Potrzeba klienta 🤔 alokowanie pracowników do stanowisk roboczych wg kompetencji mierzonych aktualną wydajnością i jakością, a w rezultacie zwiększenie wydajności linii

Rozwiązanie ❗🤩 stworzenie aplikacji obejmującej dane o kompetencjach pracowników mierzonych aktualnymi wskaźnikami wydajności i jakości oraz parametrach (wymaganiach) stanowisk roboczych, a także algorytm automatycznie alokujący pracownika do stanowiska roboczego.

Cechy rozwiązania 🔍😍

• aplikacja pobierająca i przetwarzająca dane o pracownikach oraz ich wydajności i jakości na stanowiskach roboczych z MES oraz wyliczająca wskaźniki wydajności i jakości,

• aplikacja zawierająca dane o zakładanych wydajnościach stanowisk roboczych na liniach produkcyjnych,

• algorytm automatycznie przypisujący pracownika do stanowiska roboczego wg macierzy kompetencji,

• wysyłanie powiadomień na telefony komórkowe pracowników, na jakiej linii produkcyjnej i stanowisku ma się zalogować (na początek zmiany),

• wysyłanie sygnałów do MES, na jakie inne stanowisko robocze ma się zalogować np. w wyniku obniżenia wydajności,

• integracja z ERP/MES,

• integracja z HR (informacja o dostępności / niedostępności pracowników).

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰

• wykorzystanie potencjału pracowniczego,

• optymalizacja wydajności linii produkcyjnych,

• obniżenie kosztów dostosowania systemu ERP/MES.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.