Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

20.09.2022

Rejestracja czasu pracy

Rejestrowanie czasu pracy w projektach. Niby nic nowego. Większość firm, które realizują projekty np. w zakresie programów komputerowych, gier komputerowych oraz działalności badawczo-rozwojowej rejestrują czas pracy. Jedne, by kosztami robocizny obciążyć projekt. Inne, by budować historię czasochłonności i poniesionych kosztów w celu planowania zatrudnienia czy budżetowania. Sprawa przestaje być już tak oczywista, jeśli przy tej okazji chcemy planować czynności projektowe z uwzględnieniem matrycy kompetencji, czy deklarować działalność twórczą uprawniającą do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, a jeszcze dodatkowo automatycznie przenosić te dane do systemu ERP i systemu HR.

Problem klienta 😬 czasochłonność rejestrowania czasu pracy (w firmie się śmieją, że muszą rejestrować czas pracy na rejestrowanie czasu pracy 😊 ), brak planowania i ustanawiania priorytetów czynności, brak uwzględniania kalendarzy pracy oraz absencji, konieczność odrębnego raportowania pracy twórczej, ręczne przenoszenie danych do ERP i HR.

Potrzeba klienta 🤔 usprawnienie i automatyzacja rejestrowania czasu pracy na projekty oraz pracy twórczej, kolejkowanie (harmonogramowanie) czynności (zleceń projektowych), ograniczenie wykorzystywania arkuszy i formularzy papierowych, bieżące raportowanie oraz ograniczenie popełniania błędów podczas przepisywania danych.

Rozwiązanie ❗🤩 udostępnienie pracownikom twórczym aplikacji dostępnej na komputer i urządzenie mobilne do szybkiego rejestrowania czas pracy i pracy twórczej w celach podatkowych.

Cechy rozwiązania 🔍😍

• lista czynności projektowych do wykonania przypisanych do projektów z uwzględnieniem matrycy kompetencji,

• dostępne kalendarze (grafiki) pracy firmy, działu i pracownika (dni wolne, przerwy konserwacyjne, wymiar etatów, itd.),

• szybkie i intuicyjne rejestrowanie czasu pracy z automatycznym bilansowaniem czasu pracy (np. rejestrowanie przerw),

• deklarowanie pracy twórczej,

• określanie poziomu zaawansowania realizacji projektów (w odniesieniu do budżetu),

• integracja z ERP w zakresie zarejestrowanego czasu pracy na projekt,

• integracja z HR w zakresie grafików pracy, absencji, pracy twórczej.

• dashboard z analitykami.

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰

• zredukowanie do zera błędów ludzkich w przepisywaniu danych,

• ograniczenie czasu na planowanie i rejestrowanie czynności,

• zwiększenie efektywności pracy,

• bieżący dostęp do danych, zarówno dla kadry, jak i pracowników.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.