Zdjęcie Jacek Gałkowski

Jacek Gałkowski

25.05.2022

Kontrola jakości

„…nasi inżynierowie często zmieniają specyfikację produktów. Każdej zmianie towarzyszą zmiany kryteriów kontroli jakości (KJ). Mamy MES, ale nie nadążamy za zmianami i pozostaje Excel…”, usłyszałem od pracownika Działu Kontroli Jakości firmy produkcyjnej.

Faktycznie. Klienci oczekują, a producenci starają się dostosować. Jeśli tych oczekiwań jest dużo, alternatywnych materiałów na rynku wiele, nowych technologii wytwarzania coraz więcej - to i zmian w recepturach, konstrukcjach oraz technologiach może być bardzo dużo. Za każdą zmianą, mogą zmieniać się parametry jakości, które musi spełniać produkt i technologia.

Przedsiębiorstwa, które doświadczają tego typu zmian mogą mieć problemy z szeroko pojętą kontrolą jakości, czyli poziomu zgodności jakości ze specyfikacjami. Jeśli wyniki KJ nie będą rzeczywiste a działania naprawcze niewprowadzone to przedsiębiorstwa mogą nie spełniać oczekiwań klientów, czy regulacji branżowych.

Jeśli do tego wszystkiego dodamy miejsce prowadzenia KJ, zwyczajowo na hali produkcyjnej czy w magazynach to okazuje się, że systemy informatyczne typu ERP czy MES, ze względu na swoje ograniczenia nie są zbyt „przyjazne i pomocne” pracownikom KJ.

Jaką mamy alternatywę? Zacząć stosować technologie NO-CODE/LOW-CODE i budować aplikacje do kontroli jakości umożliwiające szybką i elastyczną digitalizację procesów ręcznych lub papierowych, by w rezultacie:

• uprawnieni użytkownicy mogli samodzielnie, szybko i łatwo aktualizować te aplikacje i reagować na zmieniające się wymagania, procesy lub przepisy.

• inspektorzy mogli zbierać informacje dotyczące inspekcji, dostawców lub audytów na liniach produkcyjnych,

• menadżerowie mogli wizualizować dane na wykresach za jednym przyciskiem,

• pracownicy mogli uzyskać dostęp do filmów lub instrukcji na swoich urządzeniach mobilnych dotyczących np. wymaganych ustawień linii produkcyjnej, a dodatkowo m.in. sporządzać protokoły, raportować awarie i uszkodzenia (w tym z przesyłaniem zdjęć), zgłaszać potrzeby napraw, zgłaszać niezgodności, itd.

• uprawnieni użytkownicy mogli skonfigurować połączenie z sensorami urządzeń i pobierać dane na bieżąco

Firmy, które stosują już NO-CODE/LOW-CODE w kontroli jakości:

• wypełniły lukę pomiędzy sztywnym MES, a zmieniającymi się wymaganiami na produkcji i jakości,

• podniosły komfort pracowników KJ i produkcyjnych przyzwyczajonych do spersonalizowanych aplikacji na smartfony,

• uszczupliły i podniosły wydajność inżynierów z powodu dostępności do danych produkcyjnych i jakościowych, tym samym ich sprawność w proponowaniu rozwiązań.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.