Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

08.06.2022

Absencje

Obsługa absencji pracowniczych. Wydawałoby się, że to temat powszechnie znany, rozumiany i wyczerpany. Z biznesowego punktu widzenia owszem, z aplikacyjnego już nie do końca. Na rynku jest wiele gotowych, standardowych chmurowych i lokalnie dostępnych aplikacji informatycznych do obsługi absencji pracowniczych. Dlaczego zatem przedsiębiorstwa nadal na nie narzekają?

Problem klienta 😬 zbyt późna informacja o niedostępności pracowników produkcyjnych i problem z obsadzeniem stanowisk na liniach produkcyjnych.

Potrzeba klienta 🤔 zapewnienie obsadzenia stanowisk pracy na kilkunastu liniach produkcyjnych i zapobiegnięcie sytuacji niedoboru pracowników wynikających z niezaraportowanych na bieżąco absencji pracowniczych.

Rozwiązanie ❗🤩 stworzenie i udostępnienie kilkuset pracownikom prostej i intuicyjnej aplikacji na komputer oraz telefon komórkowy również w języku ukraińskim, służącej do raportowania planowanych (urlopy) i nieplanowanych (zwolnienia z tytułu choroby, opieki i innych zdarzeń losowych) absencji pracowniczych.

Cechy aplikacji 🔍😍

• aplikacji nie trzeba instalować na prywatnych urządzeniach pracowników (mogą nadal korzystać z własnych urządzeń bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji),

• szybkie i intuicyjne raportowanie różnych rodzajów nieobecności w pracy w dowolnym czasie i miejscu,

• bieżący dostęp do historii własnych zgłoszeń i wniosków urlopowych na swoim urządzeniu,

• wgląd do salda urlopowego przysługującego pracownikowi, a dodatkowo automatyczne aktualizowanie salda podczas wprowadzania kolejnej absencji,

• wgląd do aktualnego statusu akcepcji wniosku urlopowego,

• dostępna w polskiej i ukraińskiej wersji językowej,

• integracja z systemem planowania produkcji,

• integracja z systemem kadrowo – płacowym i aktualizacja ewidencji czasu pracy oraz rejestru absencji na kartotece pracownika,

• raporty i wskaźniki absencji pracowniczych.

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰

• bieżący dostęp do informacji o dostępności pracowników,

• skrócenie czasu przeplanowania zleceń produkcyjnych,

• skrócenie czasu raportowania niedostępności pracowników,

• scentralizowanie danych o absencjach pracowniczych.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.