Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

18.03.2022

Akceptacja wycen ofertowych

W wielu organizacjach obieg i akceptacja faktur kosztowych, czy wniosków inwestycyjnych w systemie informatycznym to już standard. Zgoła inaczej ma się kwestia obiegu i akceptacji ofert handlowych, czy wycen przed złożeniem oferty.

Problem klienta 😬 powtarzające się błędy w wycenach ofertowych wynikające z dynamicznie zmieniających się cen nabycia towarów w efekcie zaniżające marże ze sprzedaży oraz (nie)dostępności towarów na magazynie.

Potrzeba klienta 🤔 uniknięcie ryzyka sprzedaży towarów poniżej progu rentowności i/lub których nie będzie można zapewnić w okresie obowiązywania oferty.

Rozwiązanie ❗🤩 uruchomienie apki do obiegu i akceptacji wycen ofertowych, gdzie wniosek składa handlowiec, a akceptuje lub ustala warunki zakupowiec (branżysta), a dodatkowo w przypadku konfliktu – eskaluje do dyrektorów odpowiedzialnych za grupy towarowe.

Cechy aplikacji 🔍😍

• rejestrowanie wniosku z danymi typu SKU, ilość, kontrahent, obecna i oczekiwana cena, termin realizacji, itd. przez handlowców, gdzie na jednym wniosku może być wiele grup towarowych,

• otrzymywanie wniosków przez zakupowców odpowiedzialnych za określone grupy towarowe z możliwością akceptacji, odrzucenia lub zmiany warunków sprzedaży (cen, ilości z automatycznym wyliczaniem marż, kwot, procentów, itd. zależnych od przyjętych progów rentowności)

• eskalowanie wniosków do dyrektorów grup towarowych w przypadku braku zgody lub odrzucenia wniosku przez zakupowców,

• eskalowanie wniosków do dyrektora zakupów i prezesa w przypadku braku zgody lub odrzucenia wniosku przez dyrektorów,

• udokumentowanie decyzji o wycenie sprzedaży towarów dla handlowców,

• raportowanie i KPI (każdy handlowiec i dyrektor widzi wyłącznie wnioski dot. swoich grup towarowych.

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰

• transparentność decyzji i kalkulacji wycen ofertowych ,

• bezpieczeństwo dostępu do danych w przypadku np. zmiany handlowca czy zakupowca,

• ograniczenie błędnych kalkulacji i zobowiązań wobec klientów,

• zwiększenie szybkości obiegu wniosków,

• centralizacja wniosków w jednym miejscu.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.