Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

14.02.2022

Onboarding

Apka do onboardingu, przeznaczona dla działów HR, służąca do planowania i realizacji zadań związanych z przygotowaniem nowego pracownika do pracy na danym stanowisku. To najczęściej okres pomiędzy pierwszym dniem pracy nowego pracownika, a zakończeniem okresu próbnego.

Problem klienta 😬 niska efektywność realizacji wielu zadań związanych z przygotowaniem pracownika do pracy, błędne planowanie zadań i szkoleń do realizacji przez pracownika oraz zespół wdrożeniowy, brak bieżącej wiedzy o stanie realizacji zadań i szkoleń, zbyt wiele osób w HR zajmujących się obsługą procesu.

Potrzeba klienta 🤔 podniesienie jakości obsługi procesu onboardingu, automatyzacja planowania zadań i szkoleń dla nowego pracownika, bieżący dostęp do informacji o stanie wdrażania nowego pracownika.

Rozwiązanie ❗🤩 uruchomienie aplikacji informatycznej do obsługi zadań i szkoleń onboardingowych przez dział HR, nowego pracownika oraz zespół wdrożeniowy.

Cechy aplikacji 🔍😍

• potwierdzanie przyjęcia dokumentów pracowniczych,

• potwierdzanie przekazania odzieży roboczej, sprzętu IT, kart identyfikacyjnych, samochodu służbowego, dostępów do zasobów informatycznych itd.

• rejestrowanie wykonania zadań do wykonania zarówno przez pracownika, jak i zespół wdrożeniowy,

• rejestrowanie wykonania szkoleń stanowiskowych przez pracownika i zespół wdrożeniowy,

• planowanie nowych zadań i szkoleń (np. produktowych) dla pracownika i zespołu wdrożeniowego,

• wysyłanie powiadomień mailowych o konieczności wykonania zadania czy szkolenia,

• ankiety satysfakcji pracownika,

• ankiety oceny pracodawcy,

• wysyłanie materiałów szkoleniowych, filmów instruktażowych, instrukcji, procedur, itd.,

• bieżące monitorowanie stanu realizacji zadań i szkoleń przez HR,

• obsługa z komputera lub urządzenia mobilnego,

• raportowanie i KPI.

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰

• podniesienie efektywności obsługi procesu (mniej pracy ręcznej),

• transparentność w bieżącym dostępie do stanu zadań i szkoleń oraz ocen,

• centralne miejsce do zarządzania onboardingiem,

• usprawnienie przepływu informacji,

• szybkie uruchomienie aplikacji i elastyczność do dostosowywaniu do zmian.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.