Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

22.11.2021

Zarządzanie zadaniami

Tym razem o apce służącej do poprawy produktywności organizacji, czyli zarządzaniu zadaniami. Aplikacja umożliwia definiowanie zadań z komputera lub urządzenia mobilnego, monitorowanie stanu realizacji zadań oraz raportowanie.

Problem klienta 😬 duża liczba zadań przekazywanych przez menedżerów wysokiego i średniego szczebla w sposób telefoniczny i mailowy z brakiem dostępu do historii oraz bieżącego monitorowania statusu i czasów realizacji zadań.

Potrzeba klienta 🤔 uniknięcie ryzyka związanego z brakiem rozumienia lub zapomnienia zadania do wykonania przekazanego podwładnemu przez przełożonego.

Rozwiązanie ❗🤩 wprowadzenie prostej apki do zarządzania zadaniami i zaprzestanie korzystania delegowania zadań z wykorzystaniem telefonu i maili.

Cechy aplikacji 🔍😍

• wprowadzanie zadań

• przypisywanie zadań do grup zdarzeniowych, pracowników, grup pracowników, klientów, projektów, terminów realizacji,

• określanie priorytetów zadań,

• zadania na dzisiaj, tydzień, miesiąc, dzień,

• zastępstwa na czas nieobecności pracownika,

• realizowanie zadań, w tym z podaniem daty realizacji oraz załączania zdjęć lub załączników,

• bieżące monitorowanie realizacji zadań wg statusów,

• obsługa z komputera lub urządzenia mobilnego,

• raportowanie i KPI.

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰

• transparentność w dostępie do zadań i statusów,

• centralne miejsce do zarządzania zadaniami (zadania nie ma w apce = zadanie nie istnieje),

• poprawa rozumienia zadań i zredukowanie do zera zapominania zadań,

• podstawa do wprowadzenia usprawnień organizacyjnych (poprzez analizę zadań i czasów realizacji).

Aplikacja jest bardzo prosta i przyjazna w obsłudze.Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.