Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

13.11.2021

Marketing

Nasza najnowsza aplikacja jest dedykowana dla marketingu i służy do zarządzania aktywnościami marketingowymi. Aplikacja pomaga prowadzić ewidencję zasobów, definiować akcje i czynności marketingowe, harmonogramować zadania, rejestrować wykonanie zadań, rejestrować liczbę pozyskanych klientów do akcji oraz raportować stan aktywności marketingowych.

Problem klienta 😬 brak rzetelnej informacji o efektywności działań i narzędzi marketingowych, czyli „ilu pozyskaliśmy klientów i ile nas to kosztowało”, poprzez prowadzenie marketingu metodą prób i błędów (nietrafione inwestowanie w określone narzędzia marketingowe).

Potrzeba klienta 🤔 posiadanie wiedzy o rzeczywistych efektach działań marketingowych, by lepiej dobierać działania oraz narzędzia marketingowe i nie wyrzucać pieniędzy w błoto.

Rozwiązanie ❗🤩 zrezygnowanie z exceli, outlooka oraz danych na dyskach lokalnych i uruchomienie aplikacji Qalcwise zintegrowanej z CRM (dane klientów), systemem marketing automation (wyniki kampanii mailingowych) oraz ERP (koszty zasobów i usług marketingowych).

Cechy aplikacji 🔍😍

• bieżąca ewidencja ilościowo-wartościowa zasobów marketingowych (katalogi, standy, regały, ekspozycje, bilbordy, gazetki, ulotki, itd.),

• definiowanie akcji i czynności marketingowych (zasoby, zadania, czasy, budżety),

• planowanie i harmonogramowanie aktywności marketingowych (np. akcji door2door, publikacji ogłoszenia w prasie, udziału w eventach, itd.),

• rejestrowanie wykonania zadań (czas i zużycie zasobów na akcję),

• rejestrowanie liczby pozyskanych klientów vs. akcja marketingowa,

• dostępność kosztów zasobów i usług marketingowych,

• integracja z CRM, marketing automation, ERP,

• raportowanie i KPI (np. ile pozyskaliśmy klientów z akcji X i ile kosztował nas jeden klient).

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰

• wiedza w jakie aktywności marketingowe inwestować, czyli co się najbardziej opłaca,

• zasoby marketingowe w jednym miejscu,

• bieżący dostęp do stanu akcji marketingowych,

• skrócony czas odnawiania zasobów marketingowych.

Każdy wie, że marketing jest ważny. Nie każdy wie, że można go realizować efektywniej i skuteczniej.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.