Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

03.11.2021

Konfigurator produktów

Nasza najnowsza aplikacja służy do konfigurowania produktów (CPQ). Aplikacja umożliwia szybkie i intuicyjne tworzenie wyceny oraz automatyzuje i usprawnia proces ofertowania, czyli… pomaga Handlowcom sprzedawać szybciej i efektywniej.

Problem klienta 😬 niska efektywność procesu ofertowania dla produktów konfigurowalnych, błędne wyceny i poziomy marż, oferowanie niedostępnych produktów wynikające z konieczności korzystania z wielu, często nieaktualnych źródeł danych.

Potrzeba klienta 🤔 skrócenie czasu tworzenia wycen i ofert na produkty konfigurowalne, zmniejszenie ryzyka oferowania produktów z błędnymi cenami i niedostępnych, skrócenie ścieżki akceptowania rabatów, monitorowanie wskaźnika konwersji w zamówienia sprzedaży.

Rozwiązanie ❗🤩 udostępnienie Handlowcom apki, która – poprzez integrację z systemem ERP i CRM, umożliwia konfigurowanie produktów na życzenie klienta, z uwzględnieniem aktualnych cen wytworzenia, cenników sprzedaży, stanów magazynowych, workflow do akceptacji rabatów oraz tworzeniem ofert handlowych.

Cechy rozwiązania 🔍😍

• automatyczna konfiguracja produktu, ceny sprzedaży oraz marży,

• workflow do akceptacji rabatów,

• tworzenie oferty handlowej na spersonalizowanych szablonach,

• przekształcenie zaakceptowanej oferty w zamówienie sprzedaży,

• przenoszenie danych z zamówień sprzedaży do ERP,

• raportowanie i KPI

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰

• dane sprzedażowe w jednym miejscu,

• zredukowanie do zera błędnych wycen lub na niedostępne produkty

• skrócenie czasu tworzenia ofert handlowych,

• skrócenie czasu przysposobienia nowego Handlowca do pracy.

Czas i bezbłędność to pieniądz. Pomóż Handlowcom pozyskiwać nowych klientów, a nie marnować ich czas na tworzenie ofert.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.