Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

10.10.2021

Szkolenia stanowiskowe

Aplikacja do obsługi szkleń stanowiskowych. Obsługuje proces długoterminowego przystosowywania pracowników do pracy na stanowisku pracy, tj. od przypisania szkolenia i zadań szkoleniowych w podziale na okresy szkoleniowe do pracownika, poprzez harmonogramowanie aktywności szkoleniowych, tj. spotkań otwierających, przeglądów postępów, egzaminów, certyfikacji i ocen pracowniczych wg grafików brygad, a kończąc na bieżącym dostępie do postępów i wyników szkoleń.

Problem klienta 😬 rozproszone dane o postępach i wynikach szkolenia, niska efektywność obsługi procesu, intensywne wykorzystywanie MS Excel, MS Outlook i MS SharePoint, brak na rynku systemów HR do obsługi złożonych procesów szkoleniowych.

Potrzeba klienta 🤔 dostęp do centralnej i bieżącej wiedzy o postępach oraz wynikach szkoleń stanowiskowych, automatyzacja harmonogramowania aktywności szkoleniowych, redukcja zużycia papieru (digitalizacja), podniesienie produktywności zespołu HR.

Rozwiązanie ❗🤩 zastosowanie aplikacji no-code, czyli automatyzacja procesu planowania, monitorowania postępów oraz certyfikowania szkoleń stanowiskowych dla pracowników.

Cechy rozwiązania 🔍😍

• bieżący wgląd w aktualny postęp szkoleń pracowników, brygad i wydziałów,

• automatyzacja tworzenia nowego szkolenia dla pracownika,

• automatyczne harmonogramowanie aktywności szkoleniowych i wysyłanie powiadomień do kalendarza MS Outlook zespołu szkoleniowego,

• rejestracja wyników spotkań, przeglądów postępów szkolenia, egzaminów i certyfikacji bezpośrednio w aplikacji,

• drukowanie certyfikatów ukończenia szkolenia,

• automatyczna aktualizacja postępów szkolenia i pozostałych aktywności na kartotece pracownika,

• workflow,

• dashboard (kokpit menedżera) dla Liderów ds. Szkoleń,

• raportowanie stanu i postępów szkoleń stanowiskowych.

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰

• centralizacja danych o szkoleniach stanowiskowych,

• ograniczenie do zera wykorzystania MS Excel i MS Outlook w realizacji procesu,

• zredukowanie do zera zużycia papieru w procesie,

• drastyczne zmniejszenie czasu planowania aktywności szkoleniowych,

• zredukowanie do zera błędów ludzkich w przepisywaniu danych,

• bieżące monitorowanie postępów szkoleń stanowiskowych.

Od zamówienia do uruchomienia w 5 tygodni.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.