Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

04.10.2021

Obsługa reklamacji

Obsługa reklamacji, to kolejna aplikacja, którą oddaliśmy naszemu Klientowi do użytkowania. Obsługuje proces od zarejestrowania zgłoszenia ze strony internetowej, poprzez kwalifikację zgłoszenia i przekształcenie w zlecenie serwisowe, do naprawy i zamknięcia zgłoszenia z alokacją kosztów materiałów i robocizny oraz wygenerowaniem danych do faktury sprzedaży.

Problem klienta 😬 potrzeba ręcznego wpisywania danych do wielu aplikacji (często błędnie), brak integracji z systemem ERP, intensywne wykorzystywanie MS Excel i MS Outlook, opóźnienia w dostępie do danych o kosztach obsługi reklamacji.

Potrzeba klienta 🤔 dostęp do bieżącej wiedzy o kosztach i czasach obsługi reklamacji, podniesienie efektywności obsługi procesu oraz wiedza o ilości i przedmiocie reklamacji wg indeksów materiałowych (co ważne w procesie audytu i kwalifikacji dostawców).

Rozwiązanie ❗🤩 udostępnienie aplikacji informatycznej, która automatycznie pobiera dane ze strony internetowej, automatycznie weryfikuje zgłoszenie wg indeksów i faktur sprzedaży (źródła reklamacji) i w zależności od weryfikacji w tym gwarancji, automatyzuje i usprawnia proces naprawy, alokacji kosztów oraz wystawiania faktur sprzedaży.

Cechy rozwiązania 🔍😍

• automatyczne pobieranie zgłoszeń serwisowych ze strony internetowej,

• automatyczna weryfikacja źródła zgłoszenia (klient, nr seryjny i faktura sprzedaży),

• identyfikacja uszkodzeń, dodawanie załączników (np. zdjęć),

• automatyczne generowanie ofert handlowych,

• generowanie powiadomień do dostawców materiałów,

• planowanie działań (workflow), rejestr czynności, lista i stany materiałowe,

• rejestrowanie wyników naprawy (koszty i robocizna),

• generowanie danych do wystawienia faktur sprzedaży,

• bieżąca dostępność do analityk,

• raportowanie efektowności czasowej i kosztowej procesu reklamacyjnego.

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰

• centralizacja danych o zgłoszeniach serwisowych,

• ograniczenie do zera wykorzystania MS Excel i MS Outlook w realizacji procesu,

• drastyczne zmniejszenie czasu obsługi zgłoszeń i zleceń serwisowych,

• zredukowanie do zera błędów ludzkich w obsłudze reklamacji,

• bieżące monitorowanie statusu, kosztów i czasów obsługi zgłoszeń,

• dane do kwalifikacji dostawców.

Od zamówienia do uruchomienia w 3 tygodnie.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.