Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

15.09.2021

Wnioski na sprzęt

Oddaliśmy do użytkowania kolejną aplikację, tym razem do obsługi wniosków na sprzęt teleinformatyczny. Aplikacja obsługuje całość procesu tzn. od złożenia wniosku, poprzez skompletowanie i wydanie sprzętu użytkownikowi, do wygenerowania dokumentu OT dla środków trwałych w księgowości włącznie.

Problem klienta 😬 niska efektywność i brak kontroli nad procesem zakupu oraz wymiany sprzętu teleinformatycznego dla nowych (podczas procesu onboardingu) i istniejących pracowników w organizacji rozproszonej geograficznie.

Potrzeba klienta 🤔 centralizacja oraz monitorowanie (transparentność) procesu zakupu i wymiany sprzętu teleinformatycznego połączona z automatycznym generowaniem dokumentów OT dla środków trwałych oraz identyfikacją z fakturami zakupów.

Rozwiązanie ❗🤩 udostępnienie pracownikom biorącym udział w zakupie, wymianie oraz ewidencji księgowej aplikacji informatycznej, która umożliwia automatyzację działań i podniesienie produktywności organizacji w tym obszarze.

Cechy rozwiązania 🔍😍

• kilkusekundowe składanie wniosków na sprzęt,

• workflow obiegu wniosków,

• rejestrowanie wydań sprzętu użytkownikom i generowanie protokołów przekazania,

• łączenie wniosków z zamówieniami zakupów i fakturami zakupów sprzętu,

• automatyczne tworzenie dokumentów OT dla środków trwałych w księgowości,

• powiadomienia mailowe,

• bieżąca dostępność do analityk zakupowych,

• raportowanie efektowności czasowej i kosztowej procesu obiegu wniosków.

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰 • centralizacja danych o wnioskach na sprzęt teleinformatyczny,

• ograniczenie do zera wykorzystania MS Excel i MS Outlook w realizacji procesu,

• drastyczne zmniejszenie czasu obsługi wniosków,

• zredukowanie do zera błędów ludzkich w obsłudze wniosków,

• bieżące monitorowanie statusu wniosków przez uczestników procesu,

• wychwytywanie wąskich gardeł w procesie.

Od zamówienia do uruchomienia w 4 tygodnie.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.