Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

01.09.2021

Aplikacja do obsługi certyfikatów UDT

Stworzyliśmy z naszym Klientem kolejną aplikację, tym razem do obsługi certyfikatów UDT. Aplikacja gwarantuje aktualność certyfikatów UDT wymaganych do obsługi urządzeń technicznych podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego i … spokojny sen Pracodawcy 🤗

Problem klienta 😬 niebezpieczeństwo niedostępności aktualnego certyfikatu UDT wymaganego do obsługi urządzenia technicznego wynikającego z błędu ludzkiego, co w przypadku kontroli mogłoby skończyć się dotkliwymi karami dla Pracodawcy.

Potrzeba klienta 🤔 gwarancja dostępności i ważności certyfikatów UDT na urządzenia techniczne, z wyeliminowaniem błędów i niedopatrzenia pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w miejscu pracy

Rozwiązanie ❗🤩 udostępnienie pracownikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz przełożonym operatorów urządzeń technicznych aplikacji informatycznej, która pilnuje terminów odnawiania certyfikatów UDT oraz gromadzi w jednym miejscu dane o uprawnieniach.

Cechy rozwiązania 🔍😍 :

· Pulpit (kokpit menedżerski) prezentujący wszystkie certyfikaty UDT wraz z datami i dniami do wygaśnięcia i możliwością sortowania po wielu kryteriach,
· Mechanizm kilkustopniowego i automatycznego wysyłania powiadomień mailowych do operatorów urządzeń i ich przełożonych o konieczności odnowienia certyfikatów
· Odnawianie certyfikatów UDT wraz z załączaniem zdjęć certyfikatów
· Automatyczne przenoszenie certyfikatów do archiwum po utracie ważności
· Rejestrowanie nowych certyfikatów UDT
· Zaawansowane zarządzanie operatorami urządzeń (dodawanie, zmiana działu, odejście z pracy, itd.)

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰 :

· Zredukowanie do zera błędów ludzkich w zarządzaniu certyfikatami UDT
· Zredukowanie do zera groźby dotkliwych kar za brak ważnych certyfikatów UDT
· Brak konieczności prowadzenia odrębnych baz danych z certyfikatami UDT
· Centralizacja danych o uprawnieniach UDT

Obsługa dostępności i ważności certyfikatów UDT za pomocą aplikacji stała się prostsza i bezpieczniejsza niż kiedykolwiek wcześniej ❤👌 Ale co najważniejsze – pozwoliła spać spokojnie osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Chcesz dowiedzieć się więcej? 😊Skontaktuj się z nami 😉📧📞

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.