Wybrane aplikacje, z których korzystają użytkownicy Qalcwise

Kadry i płace

Ikona kadry i płace

Rekrutacje

Szkolenia

Absencje

ZFŚŚ

Karta obiegowa

Paski płacowe

Rejestracja czasu pracy

Finanse

Ikona finanse

Delegacje

Kilometrówka

Rejestr i obieg faktur

Wycena produktów i usług

Budżetowanie

Prognozowanie sprzedaży

Obsługa floty

Sprzedaż i marketing

Ikona sprzedaż i marketing

CRM

Ofertowanie

Zamówienia sprzedaży

Obsługa reklamacji

Ankiety satysfakcji

Zarządzanie materiałami

Organizacja eventów

Organizacja

Ikona organizacja

Wnioski inwestycyjne

Ewidencja sprzętu i licencji

Zarządzanie umowami

Obsługa zgłoszeń serwisowych

Obsługa zapotrzebowania zakupu

Dziennik podawczy

Obieg dokumentów

Zarządzanie projektami

Ikona zarządzanie projektami

Projekty developerskie (R&D)

Projekty budowlane

Zarządzanie wykonawcami

Kontrola kwalifikacji

Kontrola jakości

Audyty

Wybrane aplikacje, z których korzystają nasi Klienci

Organizacja

Ikona organizacja

Kalendarz

Aplikacja do planowania i rejestrowania czynności handlowych, projektowych oraz dowolnych absencji z podglądem do kalendarzy innych pracowników; integracja

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Sprzedaż i marketing

Ikona sprzedaż i marketing

CRM

Obejmuje szczegółowe dane o kontaktach, potencjalnych i istniejących klientach; umożliwia planowanie i rejestrowanie dowolnych czynności handlowych przez handlowców; prospecting; raportowanie

Flaga polski Flaga wielkiej brytanii
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Sprzedaż i marketing

Ikona sprzedaż i marketing

Ofertowanie

Umożliwia szybką kalkulację kosztów wytworzenia produktu lub usługi; uwzględnia dowolne koszty, stawki i narzuty; wylicza cenę sprzedaży; szacuje zyski i marże; rejestr ofert

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Sprzedaż i marketing

Ikona sprzedaż i marketing

Zamówienia sprzedaży

Automatycznie przekształca oferty w zamówienia; przypisuje do handlowców; wylicza planowany zysk i marże ze sprzedaży; zapisuje warunki handlowe; rejestr zamówień

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Sprzedaż i marketing

Ikona sprzedaż i marketing

Raportowanie sprzedaży

Udostępnia na bieżąco raporty ilościowo-wartościowe z działań handlowych, ofertowania, zamówień sprzedaży, fakturowania, typu i statusu klientów, planów vs dane rzeczywiste

Flaga polski Flaga wielkiej brytanii
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Sprzedaż i marketing

Ikona sprzedaż i marketing

Komunikator sprzedażowy

Umożliwia bieżącą komunikację handlowców w terenie z przełożonymi; rejestruje wyniki spotkań handlowych; obsługuje załączniki; potwierdza zamówienia; zapisuje dane do CRM

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Zarządzanie projektami

Ikona zarządzanie projektami

Budżetowanie projektów

Definiuje kartę projektu; umożliwia budżetowanie czasu pracy, zasobów, kosztów dodatkowych na poziomie WBS; uwzględnia stawki i narzuty; szacuje zyski i marże; rejestr projektów

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Zarządzanie projektami

Ikona zarządzanie projektami

Planowanie czynności projektowych

Umożliwia planowanie czynności projektowych przez członków zespołu na poziomie dni, godzin i minut; monitoruje i kontroluje planowanie z budżetem; zapisuje plany w kalendarzu

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Zarządzanie projektami

Ikona zarządzanie projektami

Rejestrowanie czynności projektowych

Umożliwia rejestrowanie czasów pracy, zużytych zasobów oraz kosztów dodatkowych czynności projektowych; monitoruje i kontroluje realizację z budżetem

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Zarządzanie projektami

Ikona zarządzanie projektami

Rozliczanie projektów

Udostępnia na bieżąco dane ilościowo-wartościowe na poziomie wszystkich i wybranych projektów; WBS; czynności; budżetów vs danych rzeczywistych; rzeczywistych zysków i marż

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Finanse

Ikona finanse

Rejestr i obieg faktur kosztowych

Umożliwia szybką rejestrację faktury/rachunku poprzez wykonanie zdjęcia i dodanie danych np: dostawca, rodzaj kosztu, datę płatności, kwotę; akceptację/odrzucenie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Finanse

Ikona finanse

Raportowanie faktur kosztowych

Udostępnia na bieżąco raporty ilościowo-wartościowe z faktur i rachunków kosztowych; załączniki dokumentów; status i miejsce akceptacji; gotowe dekrety księgowe

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona kadry i płace

Obsługa absencji

Obsługuje absencje planowane (np: wnioski urlopowe) jak i nieplanowane (np: zwolnienia chorobowe); posiada mechanizmy akceptacji; gotowe dekrety księgowe

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.