Program do ewidencji czasu pracy pracowników, program do rozliczania czasu pracy, program do audytu, program do generowania umów, program do planowania czasu pracy, program do planowania pracy, programy do rozliczania czasu pracy, program do planowania pracy pracowników, aplikacje do raportowania, kalkulator KPI, kokpity menedżerskie, dashboard - to tylko wybrane przykłady aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników Qalcwise.

Każda aplikacja do zarządzania i organizacji odpowiada w 100% indywidualnym potrzebom użytkowników. Średni czas przygotowania i uruchomienia aplikacji wynosi do 4 tygodni.

Każdy program do ewidencji czasu pracy pracowników na platformie Qalcwise może być dostępny zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i dowolnym urządzeniu mobilnym. Do obsługi aplikacji potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Aplikacji nie instaluje się na urządzeniach.

Wszystkie programy do zarządzania mogą wymieniać dane z innymi systemami poprzez mechanizmy integracyjne lub wymiany plików.

ZOBACZ Z JAKICH APLIKACJI KORZYSTAJĄ UŻYTKOWNICY QALCWISE W OBSZARZE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Organizacja i zarządzanie

Ikona sprzedaż i marketing

Program do planowania pracy

Grafiki (kalendarze) pracy pracownika, brygady, wydziału, organizacji; uwzględnienie zmian i zasobów produkcyjnych (linii technologicznych, stanowisko, maszyn i urządzeń); dni wolne i święta; wnioskowanie nieobecności przez pracowników; planowanie delegacji; przydzielanie osób do stanowisk pracy; rejestrowanie do stanowiska poprzez kod kreskowy; dostępność z urządzeń mobilnych; analityka i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Organizacja i zarządzanie

Ikona sprzedaż i marketing

Program do rozliczania czasu pracy

Rejestrowanie obecności i czasu pracy w dniu (8); rejestrowanie nieobecności usprawiedliwionych; rejestrowanie nieobecności nieusprawiedliwionych (N); wnioskowanie i rozliczanie godzin nadliczbowych; rejestrowanie delegacji; rejestrowanie czasu pracy do linii technologicznej, projektu, produktu, zadania; godziny nocne; wyliczanie pracy twórczej; rozliczanie czasu pracy; znaczniki wypłat; generowanie składników płacowych; integracja z RCP; bilansowanie z RCP; analityki i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.