Aplikacja do rekrutacji, preboarding, onboarding, offboarding, aplikacja do zarzadzania szkoleniami, aplikacja do urlopów, aplikacja do budżetowania, program sugestii pracowniczych, kalkulator ZFŚS, program do delegacji, certyfikaty UDT, portal HRM, portal pracowniczy, program do umów zleceń, czy szkolenia stanowiskowe – to tylko wybrane przykłady aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników Qalcwise.

Każda aplikacja dla HR odpowiada w 100% indywidualnym potrzebom użytkowników. Średni czas przygotowania i uruchomienia aplikacji wynosi do 4 tygodni.

Każda aplikacja HR na platformie Qalcwise może być dostępna zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i dowolnym urządzeniu mobilnym. Do obsługiaplikacji potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Aplikacji nie instaluje się na urządzeniach.

Wszystkie aplikacje dla HR mogą wymieniać dane z innymi systemami poprzez mechanizmy integracyjne lub wymiany plików.

ZOBACZ Z JAKICH APLIKACJI KORZYSTAJĄ UŻYTKOWNICY QALCWISE W OBSZARZE HR

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Certyfikaty UDT

Pulpit (kokpit menedżerski) z certyfikatami UDT wraz z terminami do wygaśnięcia, mechanizm kilkustopniowego i automatycznego wysyłania powiadomień mailowych do operatorów urządzeń i ich przełożonych o konieczności odnowienia certyfikatów UDT, odnawianie certyfikatów UDT wraz z załączaniem zdjęć certyfikatów, automatyczne przenoszenie certyfikatów do archiwum po utracie ważności, rejestrowanie nowych certyfikatów UDT, zaawansowane zarządzanie operatorami urządzeń (dodawanie, zmiana działu, odejście z pracy, itd.), analityka.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Portal pracowniczy

Umożliwia samoobsługę pracowników; wgląd do wszystkich zdarzeń i statusów; wnioskowanie, np: o urlop, nadgodziny,szkolenia, zaświadczenia;workflow

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Obsługa benefitów

Definiowanie benefitów; tworzenie dowolnych ankiet dla pracowników; automatyczne rankingi; rejestrowanie wykorzystania benefitów; ocena efektywności, KPI i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Wnioski delegacyjne

Tworzenie wniosków delegacyjnych; wnioskowanie o zaliczki; integracja z kartami pre-paid lub kredytowymi; kalkulowanie kosztów; workflow; KPI i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Szkolenia stanowiskowe

Pulpit (kokpit menedżerski) ze szkoleniami pracowników i stanem zaawansowania, kartoteka pracownika z bieżącymi informacjami o szkoleniach, egzaminach, certyfikatach i ankietach pracowniczych, kwestionariusze postępów szkolenia, kwestionariusze egzaminów i certyfikacji, kwestionariusze ocen pracowniczych, dodawanie nowych szkoleń i zadań szkoleniowych, mechanizmy automatycznego planowania szkoleń i spotkań, integracja z MS Outlook, analityki i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Program sugestii pracowniczych

Składanie wniosku innowacyjnego przez pracownika, widok stanu realizacji wniosku przez pracownika, dostęp do salda przyznanych punktów oraz benefitów przez pracownika i przełożonych, wbudowany workflow, generowanie składników płacowych i importowanie do systemu ERP, rankingowanie najlepszych pomysłów i ich autorów, dostępność z urządzeń mobilnych i komputerów, analityka i raportowanie.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Aplikacja do urlopów

Składanie wniosków na planowane nieobecności przez pracowników (np. urlopy); dostęp do salda urlopowego; przesyłanie informacji o nieplanowanych nieobecnościach przez pracowników (np. choroby, nieobecności); automatyczna dystrybucja wniosku do przełożonego; workflow; aktualny status wniosku; historia wniosków; automatyczna aktualizacja grafiku pracy (kalendarza); integracja z systemem HR; dostęp z urządzeń mobilnych

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.