Program do obiegu dokumentów, program do elektronicznego obiegu dokumentów, program do inwentaryzacji środków trwałych, program do zarządzania majątkiem, program do inwentaryzacji wyposażenia, program do obsługi parkingu, oprogramowanie do obiegu dokumentów, program workflow, aplikacje workflow, aplikacja do rezerwowania zasobów - to tylko wybrane przykłady aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników Qalcwise.

Każda aplikacja do workflow odpowiada w 100% indywidualnym potrzebom użytkowników. Średni czas przygotowania i uruchomienia aplikacji wynosi do 4 tygodni.

Każdy program workflow na platformie Qalcwise może być dostępna zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i dowolnym urządzeniu mobilnym. Do obsługi aplikacji potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Aplikacji nie instaluje się na urządzeniach.

Wszystkie programy do obiegu dokumentów mogą wymieniać dane z innymi systemami poprzez mechanizmy integracyjne lub wymiany plików.

ZOBACZ Z JAKICH APLIKACJI KORZYSTAJĄ UŻYTKOWNICY QALCWISE W OBSZARZE ADMINISTRACJI I MAJĄTKU TRWAŁEGO

Administracja i zarządzanie majątkiem

Ikona sprzedaż i marketing

Obieg dokumentów

Obsługa dziennika podawczego; rejestrowanie korespondencji wchodzącej i wychodzącej; przypisywanie do dowolonych wymiarów; workflow; integracja z OCR; załączniki

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Administracja i zarządzanie majątkiem

Ikona sprzedaż i marketing

Elektroniczny obieg dokumentów

Obsługa dziennika podawczego; rejestrowanie korespondencji wchodzącej i wychodzącej; automatyczne rejestrowanie faktur materiałowych i kosztowych przesyłanych na adres e-mail; przypisywanie dokumentów do dowolnych wymiarów, np. MPK, konta księgowego; projektu; inwestycji, itd.; workflow; tworzenie gotowych szablonów dokumentów wychodzących z automatycznym uzupełnianiem danymi; integracja z OCR; dodawanie załączników

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Administracja i zarządzanie majątkiem

Ikona sprzedaż i marketing

Rezerwowanie zasobów

Definiowanie zasobów; rezerwowanie zasobów (np. biurek, sal, samochodów, miejsc parkingowych, itd.); udostępnianie stanu dostępności zasobów

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.