Zdjęcie Jacek Gałkowski

Piotr Gałkowski

17.08.2021

Aplikacja do obsługi programu sugestii pracowniczych (program Kaizen)

Dla jednego z naszych Klientów przygotowaliśmy aplikację do obsługi Programu Sugestii Pracowniczych (zwanego też Programem Kaizen), która realizuje proces od zgłoszenia pomysłu przez pracownika, poprzez jego ocenę, wdrożenie oraz wypłatę benefitów lub wynagrodzeń 🏆💰

Problem klienta 😬 niskie zaangażowanie pracowników w podnoszeniu sprawności funkcjonowania organizacji w wyniku nieefektywnej i nietransparentnej obsługi ich pomysłów oraz wypłat benefitów dla ponad 800 pracowników prowadzonej w Excelu i w formie papierowej.

Potrzeba klienta 🤔 szybkie i stałe podnoszenie efektywności funkcjonowania organizacji poprzez skuteczne zachęcenie pracowników do składania pomysłów i inicjatyw.

Rozwiązanie ❗🤩 udostępnienie wszystkim pracownikom prostej i intuicyjnej aplikacji na urządzenie mobilne do składania pomysłów, monitorowania ich stanu oraz informacji i przyznanych benefitach i nagrodach.

Cechy rozwiązania 🔍😍 :

· Składanie wniosku innowacyjnego przez pracownika z urządzenia mobilnego w prosty i intuicyjny sposób (może załączyć dokument lub zdjęcie)
· Widok stanu realizacji wniosku przez pracownika na urządzeniu mobilnym
· Dostęp do salda przyznanych punktów oraz benefitów przez pracownika i przełożonych
· Wbudowany workflow, dzięki któremu wniosek trafia do określonych osób czy działów w celach akceptacyjnych
· Generowanie składników płacowych i importowanie do systemu ERP
· Praca grupowa i transparentność obsługi procesu
· Rankingowanie najlepszych pomysłów i ich autorów
· Intuicyjność w obsłudze aplikacji dzięki przejrzystemu interfejsowi
· Dostęp do aplikacji z każdego miejsca i dowolnego urządzenia, co ważne dla pracy zdalnej

Korzyści dla klienta 🚀📈🥰 :

· Większe zaangażowanie pracowników w usprawnianiu organizacji
· Uzyskanie efektu samonapędzającego się procesu usprawnień (rodzaju rywalizacji), poprzez udostępnianie rankingów dla pracowników
· transparentność procesu dla pracowników, komisji i przełożonych
· automatyczne generowanie dekretów płacowych do wypłaty benefitów
· usprawnienie procesu, czyli szybsze składanie wniosków, ich ocena, wdrażanie oraz kalkulowanie benefitów
· centralizacja danych o pomysłach pracowników

Proces motywowania i nagradzania pracowników stał się prostszy niż kiedykolwiek wcześniej ❤👌 Chcesz dowiedzieć się więcej? 😊Skontaktuj się z nami 😉📧📞

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.