Portal dostawcy, rejestr umów, program do umów, rejestr faktur zakupu, obsługa wniosków zakupu, zapotrzebowania zakupu, obsługa wniosków zakupu, generowanie zamówień zakupów, programy workflow – to tylko wybrane przykłady aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników Qalcwise.

Każda aplikacja do zakupów odpowiada w 100% indywidualnym potrzebom użytkowników. Średni czas przygotowania i uruchomienia aplikacji wynosi do 4 tygodni.

Każda aplikacja zakupowa na platformie Qalcwise może być dostępna zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i dowolnym urządzeniu mobilnym. Do obsługi aplikacji potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Aplikacji nie instaluje się na urządzeniach.

Wszystkie aplikacje do zakupów mogą wymieniać dane z innymi systemami poprzez mechanizmy integracyjne lub wymiany plików.

ZOBACZ Z JAKICH APLIKACJI KORZYSTAJĄ UŻYTKOWNICY QALCWISE W OBSZARZE ZAKUPÓW I ZAOPATRZENIA

Zakupy i zaopatrzenie

Ikona sprzedaż i marketing

Aplikacja do wniosków na sprzęt IT

Składanie wniosków na sprzęt teleinformatyczny; automatyczna dystrybucja wniosku do upoważnionej osoby (osób); obsługa kompletacji sprzętu IT na wniosek; wydawanie sprzętu tymczasowego; uzupełnianie wniosków o numery zamówień, faktur, nr seryjnych; drukowanie protokołów zdawczo - odbiorczych; wydawanie sprzętu użytkownikom; tworzenie dokumentów OT na środki trwałe; generowanie danych do tworzenia kartoteki śr. trwałych w ERP; workflow; powiadomienia mailowe; analityki i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Zakupy i zaopatrzenie

Ikona sprzedaż i marketing

Obsługa zapotrzebowania zakupu

Składanie wniosków zakupowych; wybór lub ręczne wskazywanie na przedmiot zapotrzebowania; automatyczna dystrybucja wniosków do upoważnionych osób; kontrola budżetowa; obsługa walut obcych; przypisywanie wniosków do dowolnych wymiarów np. projekt, inwestycja, zasób, MPK, konto księgowe; workflow; integracja z GUS; integracja z ERP; powiadamianie mailowe; analityka i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.