Program do reklamacji, program do obsługi reklamacji, program do ofertowania usług, program do reklamacji, program do zleceń serwisowych, program do zgłoszeń serwisowych, aplikacja do rejestrowania serwisu, program do serwisu - to tylko wybrane przykłady aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników Qalcwise.

Każda aplikacja do serwisu odpowiada w 100% indywidualnym potrzebom użytkowników. Średni czas przygotowania i uruchomienia aplikacji wynosi do 4 tygodni.

Każda aplikacja serwisowa na platformie Qalcwise może być dostępna zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i dowolnym urządzeniu mobilnym. Do obsługi aplikacji potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Aplikacji nie instaluje się na urządzeniach.

Wszystkie aplikacje do serwisu mogą wymieniać dane z innymi systemami poprzez mechanizmy integracyjne lub wymiany plików.

ZOBACZ Z JAKICH APLIKACJI KORZYSTAJĄ UŻYTKOWNICY QALCWISE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA SERWISEM

Usługi i serwis

Ikona sprzedaż i marketing

Obsługa reklamacji

Automatyczne pobieranie zgłoszeń serwisowych ze strony internetowej; automatyczna weryfikacja źródła zgłoszenia (klient, nr seryjny i faktura sprzedaży); identyfikacja uszkodzeń, dodawanie załączników (np. zdjęć); automatyczne generowanie ofert handlowych; generowanie powiadomień do dostawców materiałów; planowanie działań (workflow), rejestr czynności, lista i stany materiałowe; rejestrowanie wyników naprawy (koszty i robocizna); generowanie danych do wystawienia faktur sprzedaży; bieżąca dostępność do analityk; raportowanie efektowności czasowej i kosztowej procesu reklamacyjnego.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Usługi i serwis

Ikona sprzedaż i marketing

Program do obsługi serwisu

Przyjęcie zgłoszenia serwisowego, kwalifikacja zgłoszenia serwisowego, konwersja do zlecenia serwisowego, planowanie osób do realizacji zlecenia, planowanie zasobów materiałowych, zarządzanie częściami zamiennymi, rejestrowanie czasu realizacji zlecenia, rejestrowanie zużycia zasobów, drukowanie protokołów zdawczo - odbiorczych, ofertowanie serwisu, generowanie pozycji faktur sprzedaży, rozliczanie zleceń serwisowych, rozliczanie podwykonawców, integracja z ERP

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.