Wspieramy naszych Klientów w następującym zakresie

Ikona modelujemy

Modelujemy

Zanim zaprojektujemy aplikację, modelujemy proces biznesowy. Co ważne, nie tylko oczekiwany stan procesu, ale dzielimy się swoim doświadczeniem w jego usprawnianiu.

Ikona projektujemy

Projektujemy

Projektujemy aplikację na podstawie modelu procesu, korzystając ze zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania, tj. w bezpośredniej współpracy z klientem.

Ikona uruchamiamy

Uruchamiamy

Aplikacje Qalcwise nie wymagają długotrwałego i kosztownego wdrażania. Po testach szkolimy użytkowników, wprowadzamy zmiany i uruchamiamy aplikacje.

Ikona szkolimy

Szkolimy

Użytkownicy mogą samodzielnie projektować i uruchamiać aplikacje. Przygotowujemy ich do realizacji tych zadań poprzez programy szkoleniowe.

Ikona serwisujemy

Serwisujemy

Po uruchomieniu aplikacji zapewniamy serwis w okresie gwarancyjnym. W jego zakresie dedykujemy zespół i usuwamy ewentualne nieprawidłowości.

Ikona rozwijamy

Rozwijamy

Cechą aplikacji Qalcwise jest łatwość w dostosowywaniu do zmian i potrzeb. W ramach utrzymania i rozwoju aplikacji, adaptujemy ich funkcjonowanie do nowych potrzeb.

Agile. Ludzie i interakcje.

Projektując i uruchamiając aplikacje biznesowe na platformie Qalcwise stosujemy podejście zwinne (ang. Agile).

Dlaczego ?

Ponieważ dla skutecznego funkcjonowania aplikacji Qalcwise ważni są ludzie i interakcje a nie procedury i narzędzia, działające oprogramowanie a nie dokumentacja i instrukcje, współpraca z klientem a nie formalne ustalenia oraz reagowanie na zmiany a nie realizowanie planów.
Sprawdź naszą skuteczność.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.