Program do ewidencji czasu pracy pracowników, program do rozliczania czasu pracy, program do audytu, program do generowania umów, program do planowania czasu pracy, program do planowania pracy, programy do rozliczania czasu pracy, program do planowania pracy pracowników, aplikacje do raportowania, kalkulator KPI, kokpity menedżerskie, dashboard - to tylko wybrane przykłady aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników Qalcwise.

Każda aplikacja do zarządzania i organizacji odpowiada w 100% indywidualnym potrzebom użytkowników. Średni czas przygotowania i uruchomienia aplikacji wynosi do 4 tygodni.

Każdy program do ewidencji czasu pracy pracowników na platformie Qalcwise może być dostępny zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i dowolnym urządzeniu mobilnym. Do obsługi aplikacji potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Aplikacji nie instaluje się na urządzeniach.

Wszystkie programy do zarządzania mogą wymieniać dane z innymi systemami poprzez mechanizmy integracyjne lub wymiany plików.

ZOBACZ Z JAKICH APLIKACJI KORZYSTAJĄ UŻYTKOWNICY QALCWISE W OBSZARZE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Organizacja i zarządzanie

Ikona sprzedaż i marketing

Zarządzanie zadaniami

Wprowadzanie zadań; przypisywanie zadań do grup zdarzeniowych, pracowników, grup pracowników, klientów, projektów, terminów realizacji; określanie priorytetów zadań; zadania na dzisiaj, tydzień, miesiąc, dzień; zastępstwa na czas nieobecności pracownika; realizowanie zadań, w tym z podaniem daty realizacji oraz załączania zdjęć lub załączników; bieżące monitorowanie realizacji zadań wg statusów; obsługa z komputera lub urządzenia mobilnego; raportowanie i KPI.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Organizacja i zarządzanie

Ikona sprzedaż i marketing

Kontrola jakości

Zbieranie informacji dotyczących inspekcji, dostawców lub audytów na liniach produkcyjnych przez inspektorów jakości; wizualizowanie wyników i danych na wykresach za jednym przyciskiem; dostęp do filmów lub instrukcji na swoich urządzeniach mobilnych dotyczących np. wymaganych ustawień linii produkcyjnej, a dodatkowo m.in. sporządzać protokoły, raportować awarie i uszkodzenia (w tym z przesyłaniem zdjęć), zgłaszać potrzeby napraw, zgłaszać niezgodności, itd. przez pracowników; konfigurowanie połączenia z sensorami urządzeń i pobieranie danych na bieżąco.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Organizacja i zarządzanie

Ikona sprzedaż i marketing

Rejestracja czasu pracy

Lista czynności projektowych do wykonania przypisanych do projektów z uwzględnieniem matrycy kompetencji; dostępne kalendarze (grafiki) pracy firmy, działu i pracownika (dni wolne, przerwy konserwacyjne, wymiar etatów, itd.); szybkie i intuicyjne rejestrowanie czasu pracy z automatycznym bilansowaniem czasu pracy (np. rejestrowanie przerw); deklarowanie pracy twórczej; określanie poziomu zaawansowania realizacji projektów (w odniesieniu do budżetu); integracja z ERP w zakresie zarejestrowanego czasu pracy na projekt; integracja z HR w zakresie grafików pracy, absencji, pracy twórczej, dashboard z analitykami.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Organizacja i zarządzanie

Ikona sprzedaż i marketing

Program do planowania pracy

Grafiki (kalendarze) pracy pracownika, brygady, wydziału, organizacji; uwzględnienie zmian i zasobów produkcyjnych (linii technologicznych, stanowisko, maszyn i urządzeń); dni wolne i święta; wnioskowanie nieobecności przez pracowników; planowanie delegacji; przydzielanie osób do stanowisk pracy; rejestrowanie do stanowiska poprzez kod kreskowy; dostępność z urządzeń mobilnych; analityka i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Organizacja i zarządzanie

Ikona sprzedaż i marketing

Program do rozliczania czasu pracy

Rejestrowanie obecności i czasu pracy w dniu (8); rejestrowanie nieobecności usprawiedliwionych; rejestrowanie nieobecności nieusprawiedliwionych (N); wnioskowanie i rozliczanie godzin nadliczbowych; rejestrowanie delegacji; rejestrowanie czasu pracy do linii technologicznej, projektu, produktu, zadania; godziny nocne; wyliczanie pracy twórczej; rozliczanie czasu pracy; znaczniki wypłat; generowanie składników płacowych; integracja z RCP; bilansowanie z RCP; analityki i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.