Program do delegacji, program do rozliczania delegacji, aplikacja do rozliczania delegacji, program do rozliczania delegacji zagranicznych, workflow faktur, rejestr faktur przychodzących, rejestrowanie faktur, rejestracja faktur przychodzących, rejestrowanie wydatków, budżetowanie, wnioski inwestycyjne, program do środków trwałych, aplikacje do generowania OT – to tylko wybrane przykłady aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników Qalcwise.

Każda aplikacja FK odpowiada w 100% indywidualnym potrzebom użytkowników. Średni czas przygotowania i uruchomienia aplikacji wynosi do 4 tygodni.

Każda aplikacja dla FK na platformie Qalcwise może być dostępna zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i dowolnym urządzeniu mobilnym. Do obsługi aplikacji potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Aplikacji nie instaluje się na urządzeniach.

Wszystkie aplikacje dla FK mogą wymieniać dane z innymi systemami poprzez mechanizmy integracyjne lub wymiany plików"

ZOBACZ Z JAKICH APLIKACJI KORZYSTAJĄ UŻYTKOWNICY QALCWISE W OBSZARZE FK

Finanse i księgowość

Ikona sprzedaż i marketing

Konfigurator produktów

Automatyczna konfiguracja produktu, ceny sprzedaży oraz marży; workflow do akceptacji rabatów; tworzenie oferty handlowej na spersonalizowanych szablonach; przekształcenie zaakceptowanej oferty w zamówienie sprzedaży; przenoszenie danych z zamówień sprzedaży do ERP; raportowanie i KPI.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Finanse i księgowość

Ikona sprzedaż i marketing

Akceptacja wycen ofertowych

Rejestrowanie wniosku z danymi typu SKU, ilość, kontrahent, obecna i oczekiwana cena, termin realizacji, itd. przez handlowców, gdzie na jednym wniosku może być wiele grup towarowych; otrzymywanie wniosków przez zakupowców odpowiedzialnych za określone grupy towarowe z możliwością akceptacji, odrzucenia lub zmiany warunków sprzedaży (cen, ilości z automatycznym wyliczaniem marż, kwot, procentów, itd. zależnych od przyjętych progów rentowności); eskalowanie wniosków do dyrektorów grup towarowych w przypadku braku zgody lub odrzucenia wniosku przez zakupowców; eskalowanie wniosków do dyrektora zakupów i prezesa w przypadku braku zgody lub odrzucenia wniosku przez dyrektorów; udokumentowanie decyzji o wycenie sprzedaży towarów dla handlowców; raportowanie i KPI (każdy handlowiec i dyrektor widzi wyłącznie wnioski dot. swoich grup towarowych.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Finanse i księgowość

Ikona sprzedaż i marketing

Rejestrowanie wydatków

Wykonywanie i załączanie zdjęcia faktury/paragonu z wykorzystaniem urządzenia mobilnego; wybór sposobu płatności; wybór dostawcy poprzez integrację z GUS; łączenie wydatku z płatnością kartą poprzez integrację z systemem bankowym; łączenie wydatku z delegacjami, projektami, inwestycjami; workflow; obsługa załączników; generowanie dekretów księgowych; kontrola budżetowa; integracja z ERP; historia wydatków; analityki i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Finanse i księgowość

Ikona sprzedaż i marketing

Program do rozliczania delegacji

Rejestr wniosków delegacyjnych; status wniosków delegacyjnych; przypisywanie wydatków do delegacji; automatyczne wyliczanie diet w zależności od rzeczywistego czasu delegacji i posiłków; diety krajowe i zagraniczne; wielowalutowość; automatyczne wyliczanie kosztów podróży zależnie od środka transportu; rozliczanie zaliczek na poczet delegacji; rozliczenia z pracownikiem; workflow; kontrola budżetu (np. wysokość noclegu); generowanie dekretów księgowych; integracja z ERP; analityki i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Finanse i księgowość

Ikona sprzedaż i marketing

Workflow faktur kosztowych

Automatyczne rejestrowanie faktur towarowych i kosztowych przychodzących na centralny adres e-mail; integracja ze skanerem i OCR; obsługa załączników; przypisywanie do do faktury dowolnych wymiarów, np. MPK, projekt, delegacja, klient, zasób, dostawca poprzez integrację z GUS; workflow; automatyczna dystrybucja dokumentów do upoważnionych osób; kontrola czasów i wąskich gardeł obiegu faktur; generowanie dekretów księgowych; integracja z ERP; analityki i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Finanse i księgowość

Ikona sprzedaż i marketing

Budżetowanie

Definiowanie formatek budżetowych; planowanie zadań budżetowych; konsolidacja formatek budżetowych; wersjonowanie; workflow; integracja z FK/ERP

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Finanse i księgowość

Ikona sprzedaż i marketing

Zarządzanie kontrahentami

Automatyczne weryfikowanie dostępności i danych kontrahentów; wnioskowanie o dodanie lub uzupełnienie danych kontrahenta; workflow; integracja z FK / ERP

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.