Dlaczego Qalcwise w chmurze Microsoft Azure?

Ikona bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Gwarancja zabezpieczeń na poziomie korporacyjnym, wykorzystywana przez największe światowe organizacje oraz instytucje, w tym finansowe oraz tysiące przedsiębiorstw.

Ikona wydajność

Wydajność

Ogromna wydajność, wysoka skalowalność, duża pojemność magazynu danych, co zabezpiecza potrzeby każdego użytkownika Qalcwise.

Ikona zarządzanie

Dostępność

Gwarancja wysokiej dostępności usług na poziomie przekraczającym 99,00%, co w praktyce umożliwia ciągłą dostępność do aplikacji Qalcwise.

Ikona globalna prywatna sieć

Obecność

Infrastruktura platformy Azure znajduje się obecnie na wszystkich kontynentach, m.in. centrach danych w Irlandii i Holandii, a wkrótce w Polsce!.

Ikona transfer danych

Środowisko

To samo środowisko co Microsoft 365, w tym MS Teams lub innych usług dostępnych na platformie Azure. Qalcwise pracuje również w tym środowisku.

Ikona zgodność

Zgodność

Zapewnia całkowitą zgodność z przepisami zarówno globalnymi, jak i regionalnymi (np. RODO) oraz wybranymi normami branżowymi. Nie musisz się niczego obawiać.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Platforma Azure zapewnia poziom ochrony danych i fizyczne zabezpieczenia znacznie przewyższające typową ochronę w przedsiębiorstwach. Uzyskasz poziom bezpieczeństwa swoich danym z jakiego korzystają klienci korporacyjni Microsoft, w tym największe instytucje finansowe na świecie. Jest zgodna z dyrektywą EU Data Protection Directive (RODO) co daje możliwość przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli UE. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Polsce zatwierdził zobowiązania Microsoft w zakresie rozwiązań w chmurze.

Nowocześnie, sprawnie i bezpiecznie

Qalcwise to nowatorska platforma typu no-code pracująca na platformie Microsoft Azure, służąca do tworzenia profesjonalnych aplikacji usprawniających funkcjonowanie organizacji bez konieczności programowania. Rolą narzędzi typu no-code jest szybkie usprawnianie czynności dotychczas wykonywanych w sposób manualny, czyli tych procesów biznesowych lub ich części, które z różnych powodów nie znalazły swojego miejsca w systemach klasy ERP, FK, HR, CRM i wielu innych.

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.